عنایت ویژه امام خمینی (ره) به حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای

پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطراتی از حاج حسین سلیمانی از محافظان شخصی امام خمینی (ره) درباره عنایت ویژه امام خمینی (ره) را به آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرده است.

متن این خاطرات را در زیر می‌خوانید:

حضرت امام عنایت خاصّی به حضرت آیت الله خامنه‌ای داشتند. هر موقع که آقای خامنه‌ای به جبهه یا جای دیگر سفر می‌کردند، امام درصدد بودند که زنگ بزنند و از احوال ایشان جویا شوند.

در خصوص ایشان و اینکه موقع ورود به بیت امام کاملا آسان وارد شوند، حضرت امام بسیار سفارش کرده بودند. در بین کسانی که به دیدار امام می‌آمدند، تنها آقای خامنه‌ای بودند که اجازه داشتند با ماشین تا دم در حسینیّه‌ی جماران بیایند. مابقی افراد در هر پُست و مقامی که بودند، نهایتا" تا «سه‌راه بیت» با ماشین می‌آمدند و بقیّه‌ی مسیر را که حدود پنجاه متر بود، پیاده طی می‌کردند. امام خودشان در جریان این امر بودند و می‌دانستند که منطقه به چه صورت است.

به هر تقدیر عنایت خاصّ حضرت امام به آقای خامنه‌ای از این امر روشن است.

دیگر اینکه سفارش شده بود که هر موقع ایشان خواستند به دیدار امام بیایند، تنها به همین مقدار بسنده شود که به امام اطّلاع دهند که ایشان قصد دارند نزد شما بیایند. پیش نیامد - و دست کم من نشنیدم - که یک بار ایشان بیایند و از طرف امام گفته شود که این بار برای ملاقات، آمادگی ندارم. بگذارید برای دفعه‌ی بعد!

حتّی اگر یک بار چنین موردی پیش آمده بود، به لحاظ اینکه بنده در دفتر بودم، این مطلب را می‌شنیدم. ضمن اینکه گاه واسطه‌ی مستقیم با حضرت امام خود بنده بودم.

دیگر اینکه در زمان ملاقات‌های بزرگ در حسینیّه‌ی جماران که شخصیّت‌های طراز اوّل هم حضور می‌یافتند و شلوغ می‌شد، امام سفارش کرده بودند که آقای خامنه‌ای را از در مخصوصی وارد کنند. لذا آقای خامنه‌ای با ماشین تا نزدیکترین جای ممکن می‌آمدند و بعد پیاده می‌شدند و از داخل بیت امام و حیاط اندرونی عبور می‌کردند و در جلسه‌ی ملاقات حضور می‌یافتند. به جز ایشان هیچ‌یک از شخصیّت‌ها اجازه نداشت که از داخل بیت عبور کند.

2727

 

 

کد N1041580