تکلیف مجلس برای تصویب آیین نامه‌های بیمه اجباری مسئولیت مدنی

بيمه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بخش هفتم لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که مربوط به نحوه و زمان تدوین آیین نامه‌های اجرایی این قانون است تقریبا پرونده رسیدگی به این لایحه را جز در موارد ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی بستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا با تصویب مجلس کلیه آیین نامه‌های اجباری این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مادامی که آیین نامه‌های مذکور تهیه و تصویب نشده آیین نامه اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

بر اساس ماده 67 لایحه مذکور بیمه نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند؛ لاکن در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده 4 مواد 11 ، 20، 23،26، 31، 33 و تبصره آن مواد 37، 38،39،50 و 51 و 62 در مورد بیمه‌نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

بر اساس ماده 68 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نصب می‌شود. هر گونه نسخی یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود.

انتهای پیام

کد N1041578