رقابت دو گروه تروریستی برای پذیرش مسئولیت گروگان گیری مالی

سیاسی

تمایل همزمان دو گروه افراطی برای بر عهده گرفتن مسئولیت یک حادثه تروریستی، شرایط امنیتی در کشور مالی را پیچیده تر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، کشور آفریقایی مالی که جمعه گذشته حادثه گروگان گیری در هتل بین المللی «رادیسون» را پشت سر گذاشت، به دلیل ادعایی که به طور همزمان از سوی دو گروه تروریستی برای بر عهده گرفتن مسئولیت این حادثه مطرح شده است، بیش از پیش دچار خلاء امنیتی شده است.

این حادثه که به فاصله یک هفته پس از انفجارهای  پاریس در شهر «باماکو»، پایتخت مالی، اتفاق افتاد به گفته مقامات رسمی ۲۰ کشته در پی داشته است.

جالب آنکه دو گروه رقیبی که مسؤولیت حادثه را بر عهده گرفته اند هر یک روایت متعددی از تعداد عاملین مسلح و چگونگی اجرای عملیات ارائه می دهند تا جایی که یکی گروه تعداد افراد مسلح را دو نفر و گروه دیگر شمار آنها را پنج نفر اعلام می کند که سه نفر از آنها موفق به گریز از صحنه درگیری شده اند.

یکی از دو گروهی که چند ساعت پس از این حملات مسؤولیت آن را در مشارکت با القاعده بر عهده گرفت، «المرابطون» بود و گروه دیگر که به تازگی مدعی شده «جبهه آزدای ماسینا» نام دارد.

تمایل همزمان دو گروه تروریستی برای بر عهده گرفتن مسؤولیت یک حادثه را می توان نشانه ای از طبیعت ناپایدار جنبش های افراطی به حساب آورد که گاهی همپیمان شده و زمانی دیگر به دلیل اختلافات داخلی به رقابت با هم می پردازند.   

کد N1041501