پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی آغاز شد

دادگاه انقلاب,دادگاه بابک زنجانی

در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی پانزدهیمن جلسه دادگاه دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ساعت 8 صبح مانند جلسات قبلی با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.

* دو خواهر بابک زنجانی در جلسه دادگاه حضور دارند.

* جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

پیش از این 14 جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد.

در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت. در جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد. در جلسات بعدی دادگاه، بابک زنجانی ادامه دفاعیات خود را ارائه کرد.

در جلسه روز گذشته دادگاه، دفاعیات بابک زنجانی پایان یافت و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را آغاز کرد.

این خبر تکمیل می‌شود.

کد N1041394