پورمختار: احمدی‌نژاد احضار یا غیابی محاکمه شود

روزنامه ایران نوشت: رئیس «کمیسیون اصل 90 قانون اساسی» گفت: پرونده‌های شکایت از احمدی‌نژاد مربوط به سه تخلف و جرم است.

وی افزود: «براساس، قانون الزامی ندارد که دادگاه بــــا حضور احمدی‌نژاد برگزار شود، از این رو این جلسات را می‌توان بدون حضور متهم برگزار کرد.»

محمدعلی پورمختار ادامه داد: «این کمیسیون، گزارشی را به قوه قضائیه ارسال کرد و دادگاهی برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد برگزار شد، اما متأسفانه وی در این جلسات شرکت نکرد.» وی افزود: «قوه قضائیه باید در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های احمدی‌نژاد به صورت غیابی یا احضار وی به دادگاه اقدام کند.»

2727

 

 

 

کد N1041326