نماینده رفسنجان در گفتگو با مهر:

گزارش اصل ۹۰ از وضعیت حجاب و عفاف در صحن مجلس قرائت می شود

سیاسی

رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ از تدوین گزارش وضعیت حجاب و عفاف در جامعه خبر داد و گفت: این گزارش برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه ارسال خواهد شد.

حسین آذین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این گزارش بر اساس گزارشات ۳۲ دستگاه درگیر مسائل عفاف و حجاب تنظیم شده است.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش شامل کلیاتی در خصوص مشکلات و موانع اجرای قوانین حوزه حجاب و عفاف است.

وی ادامه داد: علاوه بر این وضعیت موجود را بررسی کرده و راهکارهایی را برای عبور از این وضعیت ارائه می دهد.

آذین اظهارداشت: تعدد قوانین و مقررات و به تبع سازمانها و نهادهای اجرایی متولی اجرای قوانین عفاف و حجاب و فقدان نهادهای هماهنگ کننده باعث شده است که ناهماهنگی میان این سازمانها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمانهای تبلیغی نیز سیاستهای مشترک و جامعی را برای اهداف حجاب و عفاف دنبال نمی کند.

رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: عزم و اراده جمعی نیز برای عملیاتی کردن قوانین حجاب و عفاف وجود ندارد.

کد N1041278