در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح جامع جمعیت بررسی شد

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ادامه رسیدگی به موادی از قانون اصل 44، به بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح جامع جمعیت پرداخت.

اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) اظهار کرد: در جلسه کمیسیون ویژه که نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حضور داشت، گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ارایه شد که مواد ارجاعی،10، 16و 48 به بحث گذاشته و نهایتا مقرر شد اصلاحات پیشنهادی در این طرح به عنوان کمیسیون فرعی تهیه و ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی همچنین بیان کرد : ادامه رسیدگی به اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از دیگر دستورهای این جلسه. بود که بند 6 و تبصره های آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد پیشنهادات اصلاحی دولت، سازمان بورس و مرکز پژوهش ها در قالب کارگروه تشکیل شده بررسی و پیشنهاد نهایی جهت رای گیری به صحن کمیسیون ارایه شود.

انتهای پیام

کد N1041151