اظهارات رییس جمهور ترکمنستان در اجلاس گازی تهران

ایسنا نوشت: رییس جمهور ترکمنستان گفت که اوضاع کنونی انرژی در دنیا به خصوص در بخش گاز ضرورت تامین انرژی را از طریق این منبع طبیعی بیشتر کرده است و باید در این زمینه اقدامات و کارهای موثری در جهت رسیدن به منافع مشترک انجام داد.

قربان قلی بردی محمداف طی سخنانی در سومین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه در شرایط کنونی ضرورت انجام اقدامات موثر برای رسیدن به منافع مشترک بین کشورهای صادرکننده گاز وجود دارد اظهار کرد: در اوضاع کنونی که تامین انرژی در جهان از طریق گاز طبیعی بیش از پیش احساس می‌شود به اقدامات ضروری در زمینه رسیدن به منافع مشترک کشورهای صادرکننده گاز وجود دارد و تدوین قوانین شفاف بین المللی در این زمینه اهمیت فراوانی یافته است.

رییس جمهور ترکمنستان با اشاره به اینکه ترکمنستان در نظر دارد مضمون و محتوای فعالیت‌های گازی خود را بر مبنای قوانین انجام دهد اظهار کرد: ابتکارات و پیشنهادات ترکمنستان درخصوص ضمانت تامین اعتبار و امنیت صادرات از پشتیبانی فراوانی در بین کشورهای مشترک المنافع برخوردار بوده است و در حال حاضر نیز سازمان ملل مشغول تدوین اسناد جدید حقوقی برای رسیدن به یک قانون دقیق در این باره است.

وی با اشاره به پروژه ساخت خط لوله گاز مشترک بین کشورهای ترکمنستان، افغانستان،‌پاکستان و هند اظهار کرد: همکاران و شرکای ما در اروپا و آسیا برای عملی کردن این طرح از ما به خوبی حمایت کرده‌اند و این نشان دهنده اهمیت این پروژه در بین کشورهای مشترک المنافع است.

وی با اشاره به اینکه ترکمنستان مذاکراتی را نیز درخصوص انجام طرح‌های صادرات گاز به کشورهای اروپایی برقرار کرده است، گفت: طرح‌های اجرا شده توسط ترکمنستان چه در حال حاضر و چه در گذشته و چه در آینده برای کشورهای صادرکننده سودمند و مفید خواهد بود و ترکمنستان به عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده گاز در هر پروژه‌ای به مسایل اکولوژی و محیط زیست توجه خواهد کرد.

1729

کد N1041095