انتشار تصویر سومین عامل انتحاری در پاریس

پلیس فرانسه با انتشار عکس سومین عامل حملات پاریس از مردم خواست در صورت داشتن اطلاعات، مقامات این کشور را در یافتن هویت این فرد کمک کنند.

انتشار تصویر سومین عامل انتحاری در پاریسپلیس فرانسه با انتشار عکس سومین عامل حملات پاریس از مردم خواست در صورت داشتن اطلاعات، مقامات این کشور را در یافتن هویت این فرد کمک کنند.


 

منبع: فیگارو

52310

کد N1040830