ظریف در دیدار وزیرخارجه نیجریه:

همکاری کشورهای اسلامی و آفریقایی راه‌حل مبارزه با افراط‌گرایی است

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: برای مقابله با گروه‌هایی همچون داعش و بوکوحرام همبستگی هرچه بیشتر و ارتقای همکاری‌های کشورهای اسلامی و آفریقایی راهگشای این مشکلات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف و «جفری اونیاما» وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نیجریه راههای گسترش مناسبات و همکاریهای دوجانبه و منطقه ای را بحث و تبادل نظر کردند.

ظریف بـا اشاره بـه ظرفیتهای بالفعل دو کشور برای گسترش مناسبات دوجانبه در زمینه های اقتصادی و علوم و تکنولوژی‌های نوین اظهار کرد: ایران و نیجریه در چهارچوب همکاریهای دوجانبه و منطقه ای می توانند ظرفیتهای اقتصادی و علمی و فن آوری‌های خود را روز به روز ارتقاء بخشند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین زمینه های جدید همکاریهای دو کشور گفت: تهران و ابوجا فرصتهای خوبی در زمینه های همکاریهای اقتصادی و دانش بنیان در ارتباط با تبادل تکنولوژیهای جدید و تأسیس شرکت های خصوصی دارند که از طریق تبادل رایزنی مستمر می توان پروژه های فن آوری بین دو کشور را در زمینه الکتریسته و انرژی های جدید و در قالب های همکاری منطقه ای و جهان اسلام شامل D8 تعمیق داد.

وی افزود: با اشاره به بازارهای خوبی که فراروی دو کشور در سطوح چند جانبه و منطقه ای فراهم است، ما با نیجریه می توانیم فرصت زیادی را برای بازرگانان و کارآفرینان دو کشور فراهم سازیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آثار توافق برجام بر گشایش های جدید پس از تحریم ها در دی ماه سال جاری خاطرنشان کرد: ما چشم انداز خوبی درمرحله پساتحریم در زمینه های بانکی و تجاری مشاهده خواهیم کرد و نیجریه می تواند مرکزیت همکاریهای منطقه در آفریقا را شکل دهد.

ظریف با اشاره به مخاطرات ناشی از گروههای بوکوحرام و داعش و الشباب تصریح کرد: تهدیدات روزافزون افراط گرایی در جهان ریشه در افکار غلط گروههای تکفیری و عدم توجه واقعی به منابع تغذیه مالی و فکری این گروهها دارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به آثار منفی اعمال افراطی گرایی در مخدوش ساختن چهره اسلام تاکید کرد: رویکرد افراط گرایی هیچ ارتباطی با تعالیم ارزشمند اهل تسنن و تشیع ندارد بلکه گروهها و فرقه های تکفیری همچون داعش و بوکوحرام با رویکردهای افراط گرایی در سوریه و عراق، مالی، نیجریه وجهه واقعی مسلمانان را مورد آسیب قرار می دهند و برای مقابله با آنان همبستگی هرچه بیشتر و ارتقای همکاریهای کشورهای اسلامی و آفریقایی راه گشایی این مشکلات است.

وزیر امور خارجه نیجریه در این دیدار جمهوری اسلامی ایران را کشوری بزرگ با ظرفیتهای متنوع ارزیابی نمود و خواستار تعمیق همکاریهای دو کشور در تمامی سطوح گردید.

جفری اونیاما وزیـر امور خارجه نیجریه با اشاره به روابط متین دو کشور و اولویتهای رئیس جمهوری نیجریه در زمینه گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی و بهره گیری از مزیتهای فراروی حوزه انرژی و فن آوری این موضوع را در مقدمه برنامه های نیجریه قرار داده است و ما آمادگی داریم با رایزنی با یکدیگر امکانات جدیدی را شناسائی نمائیم.

اونیاما با اشاره به آمادگی نیجریه برای توسعه مناسبات تجاری، فرهنگی خود با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : ما اراده لازم برای گسترش همکاریهای اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران را داریم و در چهارچوب موافقتنـامه ها و تفاهمنامه های بدست آمده، می بایست زمینه های جدید و موانع موجود را برای تعمیق مناسبات مرتفع سازیم.

کد N1040514