الخلیج امارات:

آمریکا در قضیه فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی عمل می کند

سیاسی

یک روزنامه اماراتی از سیاست های دولت آمریکا در مورد قضیه فلسطین و حمایت از رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و واشنگتن را به حمایت از موضاع نادرست تل آویو متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات با انتقاد از سیاست های دولت آمریکا در مورد قضیه فلسطین نوشت که سال هاست که رژیم صهیونیستی فلسطین را اشغال کرده است و هرگاه که فلسطینیان به دفاع از خود و مقدساتشان بر می خیزند، اسم آن را «خشونت» می گذارند.

در چنین مواقعی، دستگاه دیپلماسی آمریکا وارد میدان شده و می خواهد آرامش بر قرار کند؛ معنای این کار آمریکا آن است که فلسطینیان نسبت به ظلم، خشونت و اقدامات وحشیانه ای که در سرزمین خود شاهد آن هستند، سکوت کرده و خشمگین نشوند.

این روزنامه افزود: دولت آمریکا قضیه فلسطین را به نفع رژیم اشغالگر قدس اداره می کند و تجاوزات این رژیم را به عینه می بیند و آن ها را تایید می کند و جز سکوت و دفاع از این تجاوزات در محافل بین المللی کار دیگری نمی کند و هنگامی وارد صحنه می شود که کفه ترازو به نفع فلسطینی ها می شود و برای تضعیف اراده آن ها سخت به تکاپو می افتد.

تکرار چنین اقداماتی از سوی دولت آمریکا پرده از سیاست واقعی آن بر می دارد و آن اینکه آمریکایی ها به قضیه فلسطین با دید صهیونیست ها نگاه می کنند و اینجاست که فلسطینیان به این نتیجه می رسند که آنها چه ساکت بشینند و چه اعتراض کنند، رژیم صهیونیستی با تایید آمریکا قصد ریشه کن کردن آنها را دارد؛ از این رو، مرگ را بهتر از آن می بینند که همیشه مورد اتهام و ظن صهیونیست ها باشند.

کد N1040030