سخنگوی شورای نگهبان:

معیارهای ارزیابی صلاحیت در شورای نگهبان و هیئت اجرایی یکی است

سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه معیارهای ارزیابی صلاحیت در شورای نگهبان و هیئت اجرایی یکی است، گفت: سازوکار انتخاباتی بر مبنای استفاده از اطلاعات معتمدین و مطلعین استوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه «رویداد» بررسی احراز صلاحیت ها و فرآینده نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان با حضور نجات اله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نجات اله ابراهیمیان با اشاره به سازوکارهای شورای نگهبان بر روند احراز صلاحیت ها گفت: قانون انتخابات بررسی صلاحیت ها را در وهله اول بر عهده هیئت اجرایی قرار داده است. این هیئت در یک مرحله مقدماتی صلاحیت ها را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط و بررسی وجود موانع شورای نگهبان به موجب قانون انتخابات نقش نظارتی خودش را به کمک هیئت های نظارت اعمال می کند.

وی افزود: وقتی اظهار نظرها به هیئت نظارت می رود و جایی که هیئت نظارت، نظرات را تایید می کند برای داوطلب زمینه حضور در انتخابات فراهم می شود و در جایی که احراز را تایید نمی کنند و موانعی را مشاهده می کنند در ثبت نام داوطلب و عرضه خودش در انتخاب، در آنجا زمینه اظهار نظر شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت ها فراهم می شود و همچنین جاهایی که این صلاحیت مردود و یا عدم احراز اعلام می شود زمینه اعتراض برای کسی که مدعی است حقی از او تضییع شده، فراهم می شود و خود شورای نگهبان در این فرآیند مداخله خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص معیارها و ضوابط برای تعیین و رد صلاحیت ها شورای نگهبان و هیئت اجرایی توضیح داد: شرایط و موانعی که باید بررسی شود، قانون مشخص کرده و این همان شرایطی است که هیئت اجرایی با آن سروکار دارد و شورای نگهبان هم باید همان شرایط را در احرازش نظارت کند و هیچ قید و شرط جدیدی در آنچه که در قانون وجود دارد شورای نگهبان اضافه نمی کند بنابراین معیارهای ارزیابی صلاحیت یکی است.

وی در خصوص تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت ها گفت: به جز پاسخ های مراجع چهارگانه خود سازوکار انتخاباتی بر مبنای استفاده از اطلاعات معتمدین و مطلعین استوار است چرا که این افراد اعضای هیئت های اجرایی هستند. شورای نگهبان هم در این فرآیند با ابزرای که قانون گذار در اختیار گذاشته در این فرآیند، نظارت و کنترل دارد.

ابراهیمیان بر چگونگی نظارت بر انتخابات الکترونیک تصریح کرد: در انتخابات الکترونیک هر یک از مراحلی که برای الکترونیکی شدن از سوی دولت محترم اعلام شده باید به تایید شورای نگهبان برسد و در خود قانون انتخابات پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: همکاران ما در وزارت کشور این فرآیند را در چند مرحله تعریف کردند برخی از آن مراحل به تایید شورای نگهبان رسیده و آنچه که مربوط به شکل و قالب سخت افزاری است تایید کردیم و منتظر هستیم در مورد نرم افزارها و بقیه مراحل از جمله پلان و طرح توجیهی چگونگی اجرای آن در شهرهای بزرگ و بررسی عملی بودن چنین انتخاباتی در حوزه های انتخابی بزرگ و کلان شهرها  آن را هم در معرض داوری اعضای شورای نگهبان بگذاریم و پس از رای گیری اعلام نظر خواهیم کرد.

وی در رابطه با الکترونیکی شدن انتخابات به صورت جامع و کامل عنوان کرد: مراحلی از انتخابات از قبل به صورت الکترونیک انجام می شد اما آن چیزی که ما امروزه به دنبالش هستیم تا به وقوع پیوند این است که خود صندوق اخذ رای هم از حالت دستی و سنتی خارج شود و به صندوق لکترونیک اخذ آرا تبدیل شود.

کد N1039436