9 سند همکاری میان ایران و ترکمنستان در حوزه بهداشت، راه، ارتباطات، صداوسیما و ...

ایرنا نوشت: مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در حضور روحانی و بردی محمد اف 9 یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان صبح یکشنبه به منظور انجام سفری دو جانبه و همچنین شرکت در سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز به تهران آمد.
مراسم امضای اسناد پس از استقبال رسمی دکتر روحانی از رئیس جمهوری ترکمنستان در مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدآباد و همچنین مذاکرات دو جانبه انجام شد.
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه بهداشتی و پزشکی یکی از این اسناد بود که بین سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نور محمد امان نفس اف وزیر بهداشت ترکمنستان امضا شد.
همکاری در زمینه پست یادداشت تفاهم نامه بعدی است که بین محمود واعظی و بایرام گلدی عوض اف وزیر ارتباطات ایران و ترکمنستان به امضا رسید.
سند بعدی، یادداشت تفاهم احداث خط انتقال برق مرو - سرخس بین حمید چیت چیان وزیر نیرو و دوران محمد رجب اف وزیر انرژی ترکمنستان منعقد شد.
همچنین شعبانی بهار معاون وزیر ورزش و جوانان و کاکا بای سیداف رئیس سازمان دولتی ورزش ترکمنستان؛ یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ورزشی را بین دو کشور امضا کردند.
سند همکاری بعدی یادداشت تفاهم در خصوص راه و ترابری بین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و آلا مرادف وزیر راه آهن ترکمنستان به امضا رسید.
یادداشت همکاری در زمینه راه و شهرسازی نیز از دیگر اسنادی بود که به امضا رسید.
یادداشت همکاری در زمینه حمل و نقل و راه آهن توسط پورسید آقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن ایران و آلا مرداف وزیر راه آهن ترکمنستان امضا شد.
نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد ایران و عبدی محمد تاج محمداف رییس سازمان دولتی استاندارد ترکمنستان نیز یادداشت تفاهم همکاری در زمینه استاندارد را به امضا رساندند.
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه صدا وسیما نیز دیگر سندی همکاری است که توسط اخگر معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما و مقصد آل تایف رئیس سازمان دولتی صدا و سیمای ترکمنستان به امضا رسید.
رئیس جمهور ترکمنستان صبح فردا در اجلاس سران مجمع شرکت های صادرکننده گاز به میزبانی تهران شرکت می کند.

27214

کد N1039044