در صورت عمل نکردن به وظایف؛

بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به پرداخت خسارت‌ شدند

با مصوبه مجلس چنانچه بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت بدنی به وظایف قانونی خود در مهلت تعیین شده یعنی 15 و 20 روز عمل نکند و در صورت کامل بودن مدارک خسارت دیده، باید به وی جریمه دیرکرد پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه دائمی شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث ماده 34 را به این شکل به تصویب رساندند که چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر درماده 32 این قانون را انجام ندهد و در پرداخت خسارت تاخیر نماید و با بیمه گر تکلیف مقرر در قانون را انجام ندهد به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا نماینده وی محکوم می‌شود. همچنین بر اساس ماده 35 نیز در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر ازفوت در صورت مطالبه زیان دیده پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن درخصوص حوادث مرتبط با قطارهای شهری و بین شهری و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه و یا صندوق تامین خسارت بدنی مکلفند بلافاصله حداکثر 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت نماید و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه به حادثه دیده پرداخت کنند.

انتهای پیام

کد N1038813