• ۴۴بازدید

روحانی اینگونه از رییس جمهور ترکمنستان استقبال کرد

وبگردی