آیت الله هاشمی: اتمام به موقع جنگ، بهترین کار در طول عمرم بود

غلامعلی رجایی در وبلاگ خود نوشت: امروز وقتی از آیت الله هاشمی سوال کردم ازمیان کارهایی که دراین هشتاد سال کرده اید ازکدام یک خوشحال ترهستید - و بعضی اقدامات بسیارمهم از جمله ختم هوشمندانه جنگ و تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و... را نام بردم ،گفتند: ازاتمام به موقع جنگ که باعث شد عده ای از مردم ایران جانشان محفوظ بماند. من هم به ایشان عرض کردم اتمام جنگ حتی به نفع عراقیها هم شد وجان خیلی ازآنها را هم نجات داد .تایید کردند وگفتند همین طوراست چون تلفات آنها درجنگ بیشترازما بود.

از وي پرسیدم اگرخدا روز قیامت به شما بگوید چه چیزی را برای ما آورده ای، چه پاسخی خواهید داد؟ مکثی کردند و گفتند: فکرمی کنم کارتفسیرقرآن که از دوران زندان شروع کردم و فرهنگ راهنمای قرآن که کارجامع وکم نظیری برای محققین علوم ومعارف قرآنی است!

آیت الله درتوضیح اقدامات خود دردوران بازسازی نکته جالبی گفتند که وقتی در دولت من بحث مترو مطرح شد وقصد داشتیم کار را شروع کنیم عده ای با آن مخالفت کردند وگفتند مترو یک اقدام اشرافی ولوکس است!بعد باخنده گفتند آقای ....- که من نامش را نمی برم-  که او هم با این کار موافق نبود وقتی درقم به ایشان کار را توضیح دادیم گفتند این همه خاک را که درکندن تونل مترو بر می دارید، می خواهید کجا بریزید!!؟

2727

 

 

کد N1038672