با تصویب مجلس؛

خسارات خارج از شمول بیمه شخص ثالث تعیین شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه بیمه اجباری شخص ثالث، خساراتی که شامل بیمه موضوع این قانون نمی‌شود را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این قانون، مواردی را از شمول بیمه موضوع این قانون خارج کردند.

بر این اساس؛

- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن؛

- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

- جریمه یا جزای نقدی

- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

کد N1038449