نظر متکی درباره "تصمیم نظام" برای "برجام"

ایسنا نوشت: وزیر پیشین امور خارجه تاکید کرد که «برآیند تصمیمِ ملیِ نظام، تصویبِ برجام است».

امید‌هسته‌ای گفت‌وگویی با منوچهر متکی انجام داده است که مهم‌ترین بخش‌های آن به این شرح است:

* ما همواره با برآیندِ تصمیمات نظام همراه بوده و هستیم. در مورد برجام به اعتقاد بنده ذکر پاره‌ای از نگرانی‌هایی که در گذشته وجود داشته و از این به بعد نیز وجود خواهد داشت به معنایِ مخالفت با برجام و تضعیف مذاکرات و برجام نیست.

* مجموعه تیم مذاکراتی ما فقط بیش از 100 سال سابقۀ فعالیت دیپلماتیک بین‌المللی در وزارت خارجه دارد. ... تیم مذاکراتی ما بسیار توانمند است و در مذاکرات به معنای دقیق کلمه «فنی» عمل کردند. به هر حال طبیعت مذاکره بده - بستان است و قالب مذاکرات هسته‌ای نیز اینگونه بود. در این مذاکرات نیز ما دادیم و ستاندیم.

* باید در فضای سیاسی جامعه و به ویژه در مورد مذاکرات و برجام سعه صدر بیشتری وجود داشته باشد و دوستان فضا را برای ارزیابی و سبک و سنگین کردن داده‌ها و ستانده‌ها و نقد منصفانه بگشایند. ما دیدیم که در آمریکا نیز انتقادات فراوانی نسبت به برجام وجود داشت، وزارت خارجه آمریکا نیز به هر حال هیچ‌گاه در مقابل بیان انتقادات مقاومت نکرد.

* این مسأله را نفی نمی‌کنم که عده‌ای با برجام به صورت سیاسی و جناحی و افراطی و تفریطی برخورد می‌کنند. اما باید توجه داشته باشیم که با برجام، ما ساختاری را ایجاد کرده‌ایم که تا چند سال ناظر به فعالیت‌های هسته‌ای ما خواهد بود. بنابراین توجه به این ساختار ضروری است. از این رو اگر کسی تشخیص دهد که بخش‌هایی از این ساختار به هر دلیلی برای کشور در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد باید نظر خود را اعلام کند و بی‌شک این به معنای تخریب برجام نیست. در واقع نقد منصفانه همواره ضروری و الزامی است.

*کسانی که با برجام برخورد غیرمنصفانه و سیاسی و جناحی دارند حسابشان از منتقدان منصف جداست. منتقدان منصف به دور از مسائل سیاسی و جناحی و صرفا با در نظر گرفتن ابعاد فنی و تخصصیِ موضوع، به صورت حرفه‌ای برجام را بررسی و نظر خود را اعلام کرده و می‌کنند. به عنوان مثال در شورای عالی امنیت ملی «کمیته نظارت بر اجرای برجام» ایجاد شده است، این بدان معناست که اجرای برجام نیاز به نظارت و بررسی و ارزیابی دارد.

*در مورد برجام باید از تیم مذاکراتی کشورمان و زحمات بی‌شائبه آن‌ها سپاس‌گزار باشیم. اکنون با تصمیم مجلس و تایید برجام ما اساسا از فاز اول که در واقع فاز ارزیابی و سنجش و سبک و سنگین کردن برجام بود عبور کرده‌ایم و وارد فاز دیگری که فاز اجرایی برجام است شده‌ایم.

1729

کد N1038086