هشدار حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضعیت انسانی در یمن

سیاسی

«جان کینگ» از اعضای ارشد کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد که وضعیت انسانی، بهداشتی و آموزشی در یمن به دلیل تداوم حملات به این کشور در وضعیت هشدار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، «جان کینگ» از اعضای ارشد کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی از وضعیت انسانی کنونی در یمن ابراز نگرانی کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: وضعیت انسانی، بهداشتی و آموزشی در یمن به دلیل تداوم حملات به این کشور در وضعیت هشدار قرار دارد.

این عضو ارشد کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: از زمان آغاز حملات به یمن تاکنون بیش از ۲۵۷۱ نفر از غیر نظامیان کشته شده اند که در میان آنها ۳۸۱ کودک و ۲۱۴ زن دیده می شوند.

وی ادامه داد: در این میان همچنین حدود چهار هزار نفر زخمی شده اند که حدود ۶۰۰ نفر از آنها کودک و ۴۰۰ نفر از آنها زن هستند.

کینگ افزود: کاهش شدید واردات و ممنوعیت صادرات و کاهش درآمدهای عمومی و تجاری به فروپاشی بخش خدماتی در یمن منجر شده است. وی اظهار داشت: حملات گسترده به مراکز درمانی و بیمارستان ها از یک سو و مدارس و مکان های آموزشی از سوی دیگر، بخش های بهداشت و آموزشی در یمن را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

کد N1037965