هشدار سرلشکر فیروزآبادی به آمریکا درباره بشار اسد

تسنیم نوشت:رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز با زهری که تروریست‌ها در فرانسه ریختند و در کشورهای دیگر علیه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند موجب بیداری دنیای غرب برای مبارزه با تروریسم شد.

سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه دفاعیه اساتید و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اهمیت مبارزه با جریانات تروریستی، اظهار داشت: امروز یکی از مسائل مهم جهانی در امنیت و سیاست مبارزه با تروریست‌های تکفیری به خصوص تروریست‌های تکفیری داعش در سوریه است.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل با هدایت خانوم کلینتون که در آن زمان وزیر خارجه آمریکا بود جلسه دوستان سوریه را تشکیل دادند. اول در دو کشور منطقه‌ای و سپس در اروپا تروریست‌ها جمع کردند و آنها را از افغانستان و عراق به سوریه منتقل کردند و آموزش دادند.

فیروزآبادی تاکید کرد: همچنین برای آنها سلاح فرستادند، پشتیبانی کردند و از نظر اقتصادی و نیروی انسانی آنها را تقویت کردند تا به جریان تروریستی تکفیری فعلی که دشمن کل مردم جهان است تبدیل شدند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: هشدارهایی که در آن سال‌ها اول و بعد از آن به کشورهای جهانی و منطقه داده شد که تروریست‌ها در منطقه محدود نخواهند شد و منطقه و جهان را تهدید خواهند کرد شنیده نشد ولی امروز با زهری که تروریست‌ها در فرانسه ریختند و در کشورهای دیگر علیه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند موجب بیداری دنیای غرب برای مبارزه با تروریسم شد.

وی خاطرنشان کرد: یک مطلب راهبردی بسیار مهم است که می‌گوید در حالی که سخن از اتحاد علیه داعش و اجتماع برای مبارزه با تروریست‌های تکفیری مسلح در سوریه گفته می‌شود و آقای اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در مجامع مختلف داخل آمریکا و در جهان از موضع مبارزه با داعش حرف می‌زند اما می‌بینیم که به لنگر استقرار حاکمیت ملی در سوریه حمله می‌‌کند و دوباره به آقای بشاراسد حمله کرده است.

فیروزآبادی گفت: آمریکایی‌ها باید بدانند که اگر حاکمیت در سوریه مستقر نباشد و اگر علیه بشاراسد شعار بدهند و حمله کنند یعنی داعش را تقویت کردند و این یک تناقض راهبردی است. اعلام جنگ با داعش در عین حال حمله به رئیس‌جمهور کشوری که می‌خواهد با داعش مبارزه کند قابل قبول نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توافق وین افزود: این توافق بر این است که تروریست اول نابود شود و در مورد حاکمیت سوریه مردم سوریه نظر بدهند. دیگر حمله کردن به آقای بشاراسد جز اینکه به داعش روحیه بدهد و دوباره آنها را از نظر روحیه تقویت کند چیز دیگری نیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امروز به قدر کافی تروریست‌های تکفیری جسور هستند و عملیات تاسف‌بار فرانسه به قدر کافی برای آنها جاذبه و جسارت در بین خودشان و طرفدارانشان ایجاد کرده است و وقتی آمریکا به سوریه و به بشاراسد حمله کند این جسارت و این جاذبه را برای تروریست‌ها افزایش می‌دهد.

فیروزآبادی تصریح کرد: آمریکایی‌ها بایستی دست از این سیاست تناقضی غلط‌شان بردارند تا بتواند مبارزه با تروریست‌ها در سوریه به نفع صلح جهانی و به نفع امنیت جهانی پیش برود.مخالفت آمریکا و بعضی غربی‌ها با بشاراسد مبارزه با تروریسم تکفیری داعش تناقض دارد و در حمایت از داعش محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: ما از حضور شجاعانه و شفاف روس‌ها در سوریه باید درس بگیریم و بقیه قدرت‌ها برای شرکت در مبارزه با داعش بایستی با شفافیت حضور پیدا کنند.

1727

کد N1037900