دیلی میل: داعش به عوامل خود در انگلیس پیام داده است منتظر دستور حمله باشند

واحد مرکزی خبر نوشت: یک روزنامه انگلیسی نوشت داعش به عوامل خود در انگلیس دستور داده است رفتن به سوریه را فراموش کنند ، در انگلیس بمانند و منتظر دستور حمله باشند.

به گزارش روزنامه دیلی میل، پیام هایی که بخش تحقیقات روزنامه دیلی میل دریافت کرده است نشان می دهد چند روز پیش از کشتار پاریس پایتخت فرانسه ، ستیزه جویان مستقر در انگلیس از برنامه هایی برای حملات قریب الوقوع هم در فرانسه و هم در انگلیس مطلع شدند. در این پیام ها به ستیزه جویان داعش در انگلیس توصیه شده است خود را برای رفتن به سوریه به خطر نیندازند و در محلی در این کشور همچنان مخفی بمانند تا فرماندهان داعش دستور حمله را به آنها بدهند.

تایید این دستورها که طی چند روز گذشته منتشر شد تقریبا غیر ممکن است. اما منابع امنیتی تایید کردند تغییری را در تاکتیک های داعش مشاهده کرده اند.

این هشدارها به نگرانی های روزافزون درمورد حملات ستیزه جویان داعش در انگلیس پس از کشتار هشت روز قبل در پاریس می افزاید. در حملات داعش در پاریس 130 نفر کشته شدند.

بخش تحقیقات روزنامه دیلی میل پیام هایی را مشاهده کرده که طی دو هفته گذشته برای فردی تندرو در انگلیس ارسال شده است. در این پیام ها از او درخواست شده است جنگجویایی را برای انجام دادن حملات تروریستی در انگلیس آماده کند. در این پیام ها همچنین از افراطیون مستقر در انگلیس سوال شده است که چه مقدار مهمات و تسلیحات در اختیار دارند. از آنها درخواست شده است از طریق اینترنت با داعش در تماس باشند و منتظر دستورات بعدی درمورد زمان و مکان حملات باشند.

5252

کد N1037748