روایت شجونی از انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت:امام راضی نبود،به اصرار حاج احمدآقا قبول کرد

حجت الاسلام جعفر شجونی گفت:امام با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مخالف بود اما اصرار احمدآقای خمینی باعث شد امام قبول کند.

 شجونی در بخشی از گفت و گوی مبسوط خود با خبرآنلاین به ماجرای انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت اشاره کرد و گفت: با اینکه امام این انشعاب را ایید کرد اما اصل این حرکت، حرکت نادرستی بود. امام هم به صورت مشروط آن را تایید کرد.

این عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: آن موقع آیت الله منتظری خیلی هوشیار بود. بعد از جریان انشعاب، کروبی و خوئینی ها و توسلی به قم رفتند تا با آقای منتظری دیدار کنند اما آقای منتظری این ها را راه نداد و گفته بود این انشعاب درست نیست و چرا باید دو دستگی ایجاد کنید. بعد هم منزل آقای مشکینی رفتند ایشان هم آنها را راه نداد. این ها از قم با احمدآقای خمینی تماس گرفتند، ایشان هم با آقای مشکینی تماس گرفت که این ها را بپذیر اما این موضوع را رسانه ای نکن. او هم پذیرفت. 

شجونی اظهار داشت: خود امام هم به این آسانی این موضوع را قبول نمی کرد. امام می گفت این موضوع باعث پرخاش می شود. پرخاش بد است و پرخاش نکنید. اما اصرار احمدآقای خمینی باعث شد امام قبول کند.

وی با بیان اینکه "امام آن زمان سی میلیون برای شروع کار به آنها داد" اظهار داشت: اما متاسفانه آنها اولین کاری که کردند این بود که  قدر نداستند و پرخاش کردند.

شجونی با تشریح منظور خود از پرخاشگری مجمع روحانیون مبارز اظهار داشت: امام آن موقع در مصاحبه ای درباره ویژگی های اسلام آمریکایی صحبت کرد و آنها هم از فرصت استفاده کردند و مصداق این سخنان امام را جامعه روحانیت و مهدوی کنی اعلام کردند. مثلا بهزاد نبوی و شیخ آشتیانی و بقیه چندین مقاله نوشتند و گفتند مصداق این سخنان امام جامعه روحانیت است.


وی ادامه داد: آقای مهدوی کنی به شخص من گفت که من آن موقع نزد امام رفتم و گفتم شما به این ها اجازه فعالیت دادید و به این ها گفتید پرخاش نکنید ولی اولین حرکت آنها این بود که به ما نسبت اسلام آمریکایی می دهند. امام گفت استغفرالله ! این حرفا چیست؟. مهدوی کنی گفت من به امام گفتم: ای امام ما را مصداق اسلام آمریکایی معرفی کردند و تمام شد. گفت امام خیلی ناراحت شد و بعد امام گفت من جبران میکنم و نمی گذارم این مسئله ادامه یابد.

شجونی اظهار داشت:من به آقای مهدوی کنی گفتم امام جبران کرد؟ ایشان گفت نه. دیگر بعد از آن امام مشغول کارهای دیگر شد و این مسئله هیچ وقت جبران نشد.

17214

کد N1036948