روزنامه ایران:حوادث ورامین و لاهیجان و شیراز را مخالفان دولت برای بستن فضای سیاسی ایجاد کردند

روزنامه ایران نوشت: با دمیدن نسیم رقابت انتخاباتی، برخی نیروهای مخالف دولت، فضای باز سیاسی و اصل تکثر را هدف قرار داده و عملاً در مسیر بستن فضای سیاسی یا ناامن کردن فضا برای رقابت‌های حزبی و انتخاباتی گام بر‌می‌دارند.

کد N1036755