تحلیل روزنامه شرق از آینده اصولگرایان تندرو

روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت:اصولگرایان تندرو به‌درستی نگرانند؛ نگران اینکه شرایط به‌‌گونه‌ای پیش برود که دیگر هرگز به قدرت بازنگردند.

کد N1036702