نمایندگان آمریکایی پذیرش مهاجران سوری را محدود کردند

سیاسی

نمایندگان کنگره آمریکا طرحی را تصویب کردند که طی آن قرار است برای ورود هر مهاجر تمام مشخصات وی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در ورود مهاجران سوری به آمریکا آزمایش و بررسی از آنها نسبت به گذشته شدت بیشتری می گیرد.

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در یک رای گیری با این طرح موافقیت کردند و قرار است این قانون برای تصویب نهایی به مجلس سنا فرستاده شود. در رای گیری مجلس نمایندگان این طرح ۲۸۹ رای موافق در مقابل ۱۳۷ رای مخالف کسب کرد که البته به نظر می رسد در مجلس سنا آرای مخالف بیشتر باشد.

اوباما گفته است در صورت تصویب این طرح در کنگره آن را وتو خواهد کرد. دولت آمریکا وعده داده است تا سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰هزار مهاجر سوری را در این کشور پذیرش کند.

در صورت تصویب این طرح مقامات آمریکا باید در صورت پذیرش هر مهاجر از کشورهای دیگر تمام مشخصات وی را از نظر ارتباط با گروههای تروریستی بررسی کنند. حملات تروریستی پاریس در هفته گذشته بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی را به تجدیدنظر در قوانین امنیتی خود واداشته است.

بسیاری از فرمانداران ایالت های آمریکا با پذیرش مهاجران به مناطق تحت فرمان خود مخالفت کرده اند. دولت اوباما می گوید مهاجران نمی توانند برای امنیت ملی کشور خطری داشته باشند.

کد N1035804