بررسی طرح جرم سیاسی در جلسه هفته آینده مجلس

تسنیم نوشت: طرح جرم سیاسی در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده بررسی می‌شود.

مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده جلسه علنی دارد که در مهمترین بخش‌ها قرار است طرح جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

**گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک‌ فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور.

**گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که در اجرای ‌ماده (104) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی که در اجرای ماده104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب، در امور مدنی که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که در اجرای ماده104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

انتخاب سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون تدوین آئین‌نامه‌ داخلی مجلس‌ به ‌عنوان عضو در هیئت‌مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملّت در دستورکار یکی از جلسات علنی مجلس در هفته آینده قرار دارد.

2729

کد N1035589