اقدام تحسین برانگیز یک مسلمان در واکنش به حملات پاریس + فیلم

حملات پاریس

یک جوان مسلمان در واکنش به حملات تروریستی جمعه پاریس در اقدامی جالب توجه به جهانیان ثابت کرد که اسلام دین خشونت نیست و نمی توان یک فرد را فقط بخاطر اینکه مسلمانان است تروریست نامید.

این جوان مسلمان با حضور در یکی از محله های مرکزی پاریس که مراسم یادبود کشته شدگان حملات جمعه پاریس در آن برگزار می شد چشمان خود را با یک شال بسته و دستان خود را باز کرد. در مقابل این جوان نوشته هایی بود که وی در آنها خود را یک مسلمان خوانده و ضمن محکوم کردن حملات ترویستی از مردم خواسته بود تا به وی اعتماد کرده و او را در آغوش بگیرند.
پس از آنکه تعداد زیادی از افراد حاضر در محل این جوان مسلمان را در آغوش گرفتند وی چشمان خود را بازکرد و از تمامی افرادی که به وی اعتماد کرده بودند تشکر کرد و گفت: من یک مسلمان هستم و از صمیم قلب با خانواده های قرباناین حملات روز جمعه همدردی می کنم.
وی سپس گفت من یک مسلمان هستم اما به صرف اینکه کسی مسلمان است نمی توان گفت که وی تروریست است. تروریست، تروریست است زیرا بدون دلیل یک فرد دیگر را می کشد. دین ما این کار را ممنوع کرده است.

اقدام تحسین برانگیز یک مسلمان در واکنش به حملات پاریس + فیلمیک جوان مسلمان در واکنش به حملات تروریستی جمعه پاریس در اقدامی جالب توجه به جهانیان ثابت کرد که اسلام دین خشونت نیست و نمی توان یک فرد را فقط بخاطر اینکه مسلمانان است تروریست نامید.


دانلود
کد N1035585