ارائه 14 مقاله علمی در دومین روز همایش طب و قضا

در دومین روز از برگزاری پنجمین همایش سراسری طب و قضا 14 مقاله علمی از سوی کارشناسان ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در صبح روز دوم همایش طب و قضا مقالاتی همچون زوال و نقصان عقل مرتکب جرم و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، مبانی و معیار تعیین ارش در صدمات وارد بر اعضا، مواد روان گردان، چالش‌ها و راهکارهای مقابله، اثر جنون بر دعوای عمومی در قانون مجازات اسلامی، چالش مفهوم عضو در حقوق ایران با تأکید بر نقد رأی وحدت رویه، بررسی و تعیین شاخص‌های تشخیص اراده و تمیز در بیماران روانی ارجاعی به بخش روان‌پزشکی قانونی ارائه می شود.

بررسی تست‌های تشخیصی در اختلالات اسفنکتری، مصرف مواد روانگردان و مسئولیت کیفری، دیه اعضای فرد در فقه و قانون مجازات اسلامی، رشد جزایی و سن مسئولیت کیفری کودک با توجه به قانونی مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیگر مباحث مطرح شده در صبح روز دوم همایش است.

در بعد از ظهر روز پایانی همایش نیز مقالات علمی با موضوعاتی همچون بررسی واژه شناسی صدمات مربوط به استخوان در مقارنه فقه و رویه پزشکی، بررسی ماده 563 مجازات اسلامی مصوب 1392 و چالش‌های مشمول ماده به اعضای داخلی بدن انسان، مفهوم و معیار رشد جزایی و بررسی چالش‌های تعیین ارش و دیه در صدمات استخوانی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بررسی خواهد شد.

پنجمین همایش سراسری طب و قضا روزهای 27 و 28 آبان با موضوع قانون مجازات اسلامی از منظر پزشکی قانونی در ساری در حال برگزاری است. این همایش عصر امروز با ارائه گزارش قطعنامه همایش توسط دبیر علمی به کار خود پایان می دهد.

انتهای پیام

کد N1035294