نماینده کنگره آمریکا:

فرانسه بیشترین تروریست را به سوریه و عراق فرستاده است

سیاسی

نماینده دموکرات کنگره آمریکا گفت: تعداد تروریست های خارجی که از فرانسه به سوریه و عراق رفته اند از هر کشور اروپایی دیگری بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، آدام شیف یکی از اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا درباره حوادث پاریس و تحولات فرانسه سیاست های این کشور را مورد انتقاد قرار داده است.

وی بدون اشاره به سیاست های کشورش اقدامات فرانسه در عرصه سیاست خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: فرانسه بیش از هر کشور دیگری در سوریه تروریست دارد.

وی افزود تعداد تروریست های آمریکا نسبت به فرانسه کمتر است ولی کشورهایی اروپایی با چالشی بسیار بزرگ روبرو هستند. شیف گفت: یکی از منابع اطلاعاتی تروریست ها تلفن های همراه است که هنوز شبکه ای کامل برای بررسی اطلاعات این افراد در اختیار نداریم.

نماینده دموکرات کنگره آمریکا با اشاره به قوانین سخت اروپا و آمریکا، یکی از عوامل کند بودن تبادل سریع اطلاعات را همین قوانین دانست. وی اعتقاد دارد برای تامین امنیت نیاز به قوانین شفاف تری وجود دارد.

وی همچنین با طرح پیشنهادی پل رایان رئیس مجلس درباره توفق پذیرش مهاجران سوری مخالفت کرد و افزود: اگر به حادثه یازده سپتامبر نگاه کنید متوجه خواهید شد که بعد از این حادثه نیز پذیرش مهاجر مسلمان صورت گرفته است.

نماینده دموکرات کنگره گفت، تعدادی از تروریست هایی که در پاریس اقدام به اجرای حملات تروریستی کردند در فهرست سیاه دستگاه اطلاعاتی آمریکا قرار داشتند.

کد N1034992