اولین مرحله اصلاحات در ارتش آمریکا کلید خورد

سیاسی

«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا قرار است در دانشگاه «جرج واشنگتن» پیرامون اولین مرحله از اصلاحات در ارتش این کشور به سخنرانی بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِسپن، وزیر دفاع آمریکا درباره آینده ارتش این کشور سخنرانی خواهد کرد.

«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا در دانشگاه «جرج واشنگتن» درباره اولین مرحله از اصلاحات در ارتش این کشور به سخنرانی خواهد پرداخت.

عنوان سخنرانی کارتر «نیروی آینده» بوده و وی در آن به تبیین دیدگاه خود پیرامون چشم انداز آینده ارتش آمریکا سخن خواهد گفت.

کد N1034818