ایسپا منتشر کرد

نتیجه نظرسنجی از مردم تهران درباره گسترش اسلام‌هراسی

سیاسی

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) منتشر کرد: گسترش اسلام هراسی برای جلوگیری از گسترش اسلام در کشورهای غربی.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در یکی از آخرین نظرسنجی‌های خود به بررسی دیدگاه مردم شهر تهران در مورد اسلام هراسی پرداخت.

در این نظرسنجی در قالب 4 محور اصلی، دیدگاه مردم شهر تهران در مورد اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نظرسنجی دیدگاه پاسخ‌گویان در ارتباط با موضوعاتی مانند «تغییر وجهه ایران در جوامع بین‌المللی نسبت به سال‌های گذشته»، «عملکرد ایران در زمینه مقابله با داعش در عراق»، «عملکرد ایران در زمینه تحولات سوریه»، «جدیت کشورهای غربی در مقابله با گروه تروریستی داعش»، «عامل اصلی اسلام هراسی در کشورهای غربی» و «انگیزه اصلی اسلام‌هراسی» مورد بررسی قرار گرفته است.

نمونه آماری این طرح 1200 نفر بوده است. از لحاظ جنسیت، 50.7 درصد مرد و 49.3 درصد زن و از لحاظ سن، پاسخ‌گویان بین 18 تا 89 سال سن داشتند و میانگین سنی 38 سال بوده است.

براساس نتایج این نظرسنجی، 36.4 درصد پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که چهره ایران در جوامع بین المللی بهتر شده است و 33.5 درصد نیز بر این باور بوده‌اند که وجهه ایران نسبت به گذشته بد‌تر شده است، همچنین 28 درصد نیز عنوان کرده‌اند که هیچ کدام از تغییرات و تحولات داخلی و بین المللی بر وجهه بین المللی ایران تأثیر نداشته است.

با توجه به یافته‌های این تحقیق، اکثریت پاسخ‌گویان (52.1 درصد) اعلام کرده‌اند که عملکرد ایران در زمینه گروه‌های افراطی در عراق خوب و بسیار خوب بوده است. حدود 26 درصد نیز این عملکرد را ضعیف ارزیابی کرده‌اند. نظر پاسخ‌گویان در مورد عملکرد ایران در قبال تحولات سوریه نیز به صورت مشابه است به گونه‌ای که 52.3 درصد پاسخ‌گویان عملکرد مذکور را خوب و بسیار خوب ارزیابی کرده‌اند و حدود 26 درصد نیز این عملکرد را ضعیف ارزیابی کرده‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد 51.9 درصد پاسخ‌گویان بر این باورند که ائتلاف کشورهای غربی علیه داعش جدی نبوده و به عبارت دیگر تصمیم جدی برای مقابله با داعش توسط کشورهای غربی وجود نداشته است.

از نظر پاسخ‌گویان موثرترین عاملی که اسلام هراسی را به وجود آورده و تشدید کرده است، «عملکرد گروه‌های افراطی مانند داعش و القاعده» است. این گزینه توسط حدود 41 درصد پاسخگویان انتخاب شده است. در مرتبه بعد، پاسخگویان، عامل اصلی موثر بر اسلام هراسی را «عملکرد دولت‌های غربی» دانسته‌اند. 25.5 درصد پاسخگویان این گزینه را انتخاب کرده‌اند. 16 درصد عملکرد کشورهای اسلامی را باعث این مسئله دانسته و 14.4 درصد پاسخ‌گویان نیز عنوان کرده‌اند که اعتقادات مردم در کشورهای غربی باعث شده است که پدیده اسلام‌هراسی در غرب شکل گرفته و تشدید شود.

در بخش دیگری از این نظر سنجی آمده است که اکثریت پاسخ‌گویان (50.7 درصد) معتقدند که مهم‌ترین انگیزه کشورهای غربی از دامن زدن به اسلام هراسی، جلوگیری از گسترش اسلام در کشورهای خود است. حدود 23 درصد پاسخ‌گویان نیز بر این باورند که انگیزه اصلی دولت‌های غربی از اسلام هراسی، تضعیف کشورهای اسلامی منطقه است. برخی از پاسخ‌گویان نیز بر این باورند که کشورهای غربی با انگیزه دخالت در امور خاورمیانه اقدام به اسلام‌هراسی کرده‌اند.

انتهای پیام

کد N1034424