الاهرام: چرا غرب ماجرای پاریس را تروریستی می داند ولی سقوط هواپیمای روسی را نه؟

روزنامه الاهرام می‌نویسد: چرا غرب حادثه پاریس را جنایت علیه بشریت می‌داند اما حادثه سقوط هواپیمای روسی در مصر را جنایت علیه بشریت نمی‌داند؟

کد N1034226