هیئت پارلمانی انگلیسی هفته آینده به تهران می آیند

مشاور امور بین الملل رییس مجلس شورای اسلامی از سفر هفته آینده هیات پارلمانی انگلیس به تهران خبر داد.

کد N1034224