وخامت حال عبدالعزیز بوتفلیقه

تسنیم نوشت: برخی رسانه‌های خبری الجزایر از وخامت حال عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور خبر دادند.


به گزارش سایت آمازیق تایمز، تعدادی از رسانه های گروهی از وخالت ناگهانی حال عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر سخن گفتند.

روزنامه الجزایر تمایز نوشت: عبدالعزیز بوتفلیقه در وضعیت وخیمی به پاریس رسید و درپی کسالت، برخی اندام های حرکتی وی دچار مشکل شده است و چه بسا دشوار است که به وضعیت سابقش برگردد.

این درحالی است یک روزنامه دیگر به نقل از منابع پزشکی بدون ذکر نام از فوت بوتفلیقه در 75 سالگی خبر داد.

هنوز هیچ خبری از منابع رسمی درباره وضعیت جسمی رئیس جمهور بیمار الجزایر منتشر نشده است.

52261

کد N1033958