فیلم/ جنگ استراتژیک روسیه با داعش

سیاسی

بین الملل: نیروی هوایی روسیه اعلام کرد که از آغاز حملات هوایی این کشور به مواضع تروریست ها در سوریه حدود ۴ هزار ۱۱۹ حمله هوایی انجام شده است.

فیلم/ جنگ استراتژیک روسیه با داعشبین الملل: نیروی هوایی روسیه اعلام کرد که از آغاز حملات هوایی این کشور به مواضع تروریست ها در سوریه حدود ۴ هزار ۱۱۹ حمله هوایی انجام شده است.

کد N1033813