تلاش یک زن برای ورود به کابین خلبان، هواپیمای انگلیسی را مجبور به فرود اضطراری کرد

تسنیم نوشت: یک هواپیمای انگلیسی بعد از آنکه یک شخص تلاش کرد تا به کابین خلبان وارد شود به صورت اضطراری در فرودگاه بستن در شرق آمریکا فرود آمد.

کد N1033463