در صحن علنی صورت گرفت؛

تقدیر ۱۸۹نماینده از اقدامات نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان

سیاسی

۱۸۹ نماینده مجلس از اقدامات فرماندهی نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ۱۸۹ نماینده در نامه ای از اقدامات شایسته فرماندهی نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان و برخورد با جرایم مشهود به ویژه در حوزه تعرض به موانیس مردم تشکر کردند.

کد N1032724