با تصویب مجلس؛

بیمه‌گر مکلف به پرداخت دیه تمام اشخاص ثالث شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه بیمه اجباری، بیمه‌گر را موظف کردند به همه خسارت‌دیدگان یک حادثه دیه بپردازد؛ به عبارت دیگر به همه اشخاص ثالث دیه بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این قانون، بیمه‌گر را ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.

علاوه بر این طبق تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

علاوه بر این با تصویب ماده دیگری از این قانون، بیمه‌گر مکلف شد در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارات وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید.

مراجع قضایی موظف هستند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.

 

کد N1032190