عراقچی در دیدار سفرا خارجی مقیم تهران:

بستن قراردادهای تجاری با ایران ازفردای اجرای برجام امکان‌پذیر است

سیاسی

معاون وزیر امورخارجه، در جمع سفرای خارجی گفت: از فردای اجرای برجام، شرکت‌های خارجی بدون هیچگونه مشکلی نسبت به عقد قرار داد های تجاری و اقتصادی با طرف های ایرانی خود می توانند اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان در دیدار با سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران در خصوص آخرین تحولات مربوط به بر جام و همچنین قطعنامه حقوق بشر درخصوص کشورمان که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح گردد ، مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد .

معاون وزیـر خارجه کشورمان در این دیدار بـه آخرین تحولات اجرایی بـرجام از جمله زمان بندی و راهنما ی لغو تحریم ها و همچنین تعهدات طرفین اشاره نموده و سفرای مقیم را نسبت به نحوه شروع همکاریهای تجاری و اقتصادی دولت و یا شرکت و بانک های کشور متبوعشان با جمهوری اسلامی ایران مطلع نمود .

عراقچی اظهار داشت : از فردای اجرای بر جام، شرکت های خارجی بدون هیچگونه مشکلی نسبت به عقد قرار داد های تجاری و اقتصادی با طرف های ایرانی خود می توانند اقدام کنند. هر چند قبل از روز اجرای بر جام و از هم اکنون مذاکرات مربوطه می تواند آغاز گردد. وی از سفرای مقیم کشورمان خواست اگر هر گونه ابهام و سوالی در این خصوص داشته باشند، به ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه منعکس نمایند.

معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قطعنامه حقوق بشری در مورد جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به همکاری خوب جمهوری اسلامی ایران با سازو کار های حقوق بشری سازمان ملل از جمله با گزارشگران ویژه و موضوعی و ارائه دومین گزارش ملی کشورمان به ساز و کار یو.پی.آر و همچنین دعوت از برخی از گزارشگران موضوعی ، از بر خورد دوگانه و تبعیض آمیز بانیان قطعنامه با حقوق  بشر کشورمان انتقاد نموده و افزود : عناصر موجود در قطعنامه مذکور با واقعیت های حقوق بشری موجود در کشورمان مغایرت دارد.

وی با اشاره به گفتگوهای حقوق بشری با چندین کشور، گفتگو را تنها عامل ارتقاء و حمایت از حقوق بشر برشمرده و در پایان خواستار حمایت کشورها از موضع جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با استفاده سیاسی  از قطعنامه های حقوق بشری شد .

شایان ذکر است در پایان نشست تعدای از سفرا به طرح سوالاتی در خصوص موضوعات مطرح شده پرداختند که پاسخ مقتضی توسط رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام ارائه گردید.

 

کد N1031770