امیرعبداللهیان :رفتار سرویس های امنیتی برخی کشورها داعش را تقویت کرد

معاون عربی آفریقایی وزیر امورخارجه با بیان اینکه رفتار سرویس های امنیتی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه باعث تقویت داعش شد اظهار داشت: نادیده گرفتن هشدارهای ایران تبعاتی را برای کشورها به همراه دارد.

کد N1031725