• ۹بازدید

امیرعبدالهیان: ارزیابی ما از نشست وین مثبت است / به مذاکره رفتیم تا خطاها را اصلاح کنیم

معاون عربی آفریقایی وزیرامورخارجه گفت: ارزیابی ما از نشست وین مثبت است هرچند که به دلیل اختلاف دیدگاه ها هنوز به سطحی از توافق نرسیده ایم که خروجی واحدی از این نشست بیرون بیاید.

وبگردی