امیرعبدالهیان: ارزیابی ما از نشست وین مثبت است / به مذاکره رفتیم تا خطاها را اصلاح کنیم

معاون عربی آفریقایی وزیرامورخارجه گفت: ارزیابی ما از نشست وین مثبت است هرچند که به دلیل اختلاف دیدگاه ها هنوز به سطحی از توافق نرسیده ایم که خروجی واحدی از این نشست بیرون بیاید.

کد N1031699