عراقچی: شرکت های خارجی فردای اجرای برجام برای قرارداد اقدام کنند

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد: از فردای اجرای برجام، شرکت های خارجی می توانند بدون هیچگونه مشکلی نسبت به عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی با طرف های ایرانی خود اقدام کنند.

کد N1031698