آیا تجربه 11 سپتامبر در پاریس تکرار می شود؟

فرانسه,تروریسم

در پی وقوع عملیات تروریستی در پایتخت فرانسه که با بهت جهانی همراه شده و تلفات زیاد انسانی به همراه داشته است، این سئوال مطرح می شود که چرا داعش به پاریس حمله کرده است؟

برای پاسخ به این سئوال می توان چند گزینه را مطرح نمود:

- فرانسه در تحولات قهرآمیز و نظامی جهان یکی از بازیگران اصلی است و سهم عمده دارد.
- پاریس در ائتلاف های جهانی علیه دیگر مناطق بحران خیز همیشه حضوری فعال دارد
- فرانسه محل گذر بسیاری از نژادها و قومیت ها است که فرصت تحرک اجتماعی بالایی را دارند.
- پاریس در حال حاضر بدلیل مشکلات باقیمانده از بحران مالی جهانی همچنان با تدابیر اقتصادی سختگیرانه سبب شده تا برخی شهروندان در شرایط سخت ریاضتی و در کانونهای حاشیه شهر زندگی نمایند.
- فرانسه در سالهای اخیر با پذیرش مهاجران از دیگر مناطق بویژه سوریه و عراق که احتمال حضور اعضای داعش در میان آنها بسیار زیاد است، پتانسیل بالایی برای هر نوع اقدام تروریستی دارد.

در نهایت در سالیان گذشته قوانین سخت و طاقت فرسای مهاجرت و شکل گیری جریانهای نژاد پرست و ضد خارجی ها شرایطی را فراهم کرده که زندگی مهاجران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و این عاملی است که افراد مهاجر جذب گروههایی همانند داعش و دیگران شوند. 

حال در چنین فضای رعب آوری پاریس می تواند دو رویکرد از خود بروز دهد که یکی به نفع آن و دیگری به ضررش باشد چرا که حوادث و رویدادهای اجتماعی از آنجا که پیوند عمیقی با بطن جامعه دارد در صورت عدم برخورد بهینه و کارآمد می تواند یک فاجعه جدید را فراهم سازد.
اگر چه عملیات تروریستی در هر صورتی محکوم است ولی بیاد داشته باشیم که هیچ اقدامی در جوامع انسانی بدون پیش زمینه صورت نمی گیرد به بیان دیگر عمل و عکس العمل یک فرایند طبیعی در زندگی انسانهاست.

برهمین اساس می توان گفت که برخورد دولت فرانسه اگر در قبال این حادثه تروریستی مواجهه ای یکجانبه علیه یک قومیت و یا ملیت و حتی افراد معتقد به یک دین باشد بطور حتم یک نقطه هدف تعریف می تواند باعث تمرکز فشارها و در نتیجه عکس العمل طرف مقابل باشد و لذا برخورد گزینشی پاریس با پدیده شوم تروریسم می تواند با عکس العمل طرف مقابل البته با شدت بیشتری همراه باشد چرا که در حال حاضر اگر داعش طرف دولت فرانسه در این عملیات باشد در ظاهر از موقعیت بالایی در درون مرزهای فزرانسه برخوردار نیست و لذا تلاش می کند هنگام ضربه زدن با تمرکز بیشتری به فرانسه تهاجم نماید.

ولی در صورت تحمل و داشتن صبر لازم برای کشف عوامل واقعی این عملیات تروریستی دولت فرانسه می تواند مدعی کارآمدی و برخوردار از حمایت دیگر کشورها باشد و به نوعی همراهی نظام بین الملل را به یدک بکشد.

سخن آخر اینکه تجربه 11 سپتامبر نشان داد متهم کردن افراد به دلایل پیوستگی قومی، نژادی و حتی دینی نمی تواند توجیه مناسبی برای فشار علیه دیگران باشد بلکه کشورها لازم است در حوادث مهم به هزاران عامل دخیل در یک بحران توجه جدی نمایند تا شاهد تکرار فاجعه آمیز حوادث نباشند.

کد N1031363