آغاز دادگاه مدیرعامل سابق تامین اجتماعی با شکایت کارگران

سعيد مرتضوي

اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به صورت غیرعلنی آغاز شد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به صورت غیرعلنی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بخش دیگری از پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود، با صدور کیفرخواست به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شده است.

پیش از این ترک همدانی به ایسنا گفته بود که برای پیگیری پرونده شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت در چابهار از سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده است.

در این جلسه ترک‌همدانی وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران یک شرکت در چابهار و دو شاکی خصوصی این پرونده و رضا جعفری وکیل مدافع سعید مرتضوی حضور دارند.

انتهای پیام

کد N1030853