فیلم/ فرار تروریست های داعش از حومه حمص

سیاسی

بین الملل: موفقیت ارتش سوریه در نبرد با گروه های تروریستی تکفیری در حومه حمص، فرار داعشی ها از این منطقه را در پی داشته است.

فیلم/ فرار تروریست های داعش از حومه حمصبین الملل: موفقیت ارتش سوریه در نبرد با گروه های تروریستی تکفیری در حومه حمص، فرار داعشی ها از این منطقه را در پی داشته است.

کد N1030811