در صحن علنی صورت گرفت؛

انتقاد توکلی ازعدم اعلام وصول لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات

سیاسی

نماینده مردم تهران نسبت به عدم اعلام وصول لایحه دوفوریتی شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی در صحن علنی مجلس انتقاد کرد و گفت: با عدم اعلام وصول این لایحه، مجلس در معرض اتهام قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی احمد توکلی نماینده تهران با اعلام تذکری گفت: دیروز دولت اعلام کرد که لایحه دوفوریتی شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات به مجلس تقدیم شده است، اما هیات رئیسه این لایحه را اعلام وصول نکرده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: هیات رئیسه علت عدم وصول این لایحه را صف طولانی طرح‌ها و لوایح مجلس اعلام کرده است، در حالی که لایحه دوفوریتی نباید در این صف نگاه داشته شود و باید به صورت فوری در دستور کار مجلس قرار داده شود.

وی تصویب لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات را موجب آبروی دولت و مجلس خواند و گفت: تصویب این لایحه از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند.

توکلی تاکید کرد: اگر مجلس در اعلام وصول این لایحه قصور کند، یا نخواهد این لایحه به تصویب برسد، مورد اتهام قرار می‌گیرد که مخالف شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات نامزدهای مجلس شورای اسلامی است.

نماینده مردم تهران با طرح تذکر دیگری نیز گفت: لایحه دائمی‌شدن برخی مواد برنامه ششم توسعه نباید بر اساس لایحه تقدیم شود، زیرا دارای موضوعات متفاوتی است.

وی اظهار داشت: حتی اگر به مجلس ارائه داده شود هم تنها نباید در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار داده شود، بلکه باید به کمیسیون‌های فرعی نیز ارسال شود.

در ادامه محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، با استناد به آیین‌نامه مجلس، گفت: آیین‌نامه اولویتی برای اعلام وصول لوایح نسبت به طرح‌ها قائل نشده است.

وی ادامه داد: البته این موضوع در هیات رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت که برای اعلام وصول طرح یا لایحه‌ای که فوت مصلحت می‌شود، اقدام کنیم.

ابوترابی همچنین در پاسخ به تذکر دوم توکلی نیز تصریح کرد: لایحه دائمی شدن برخی مواد قانون برنامه ششم به کمیسیون‌های فرعی نیز ارجاع خواهد شد.

 

 

 

کد N1030779