جدیدترین تصاویر منتشر شده از سردار سلیمانی در سوریه

قاسم سلیمانی,ایران و سوریه

تصاویر زیر سردار سلیمانی را در حال هدایت نیروهای عملیاتی در سوریه نشان می دهند که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده اند.

 

 

27214

کد N1030535