مقدم فر: برخی روشنفکران و نفوذپذیران داخلی نقش کلیدی در پروژه نفوذ دارند

تسنیم نوشت: معاون فرهنگی مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب دررابطه با استحکام درونی کشور و مقابله با نفوذ دشمن گفت که نفوذ تنها به آمریکا خلاصه نمی شود.

حميدرضا مقدم فر در نشست تخصصی استحکام ساخت درونی قدرت ملی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره استحکام درونی کشور و مقابله با نفوذ دشمن اظهار داشت: تاکنون مطالبه ارائه شده درباره "نفوذ" در عرصه عمومی کمتر حالت پژوهشی و علمی داشته و بخش مهمی از آنها به صورت ژورنالیستی ارائه شده است از همین رو در این همایش به صورت عالمانه و پژوهشی بحث استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نفوذ تنها به آمریکا خلاصه نمی‌شود، تاکید کرد:در مسئله نفوذ، عوامل داخلی و نفوذپذیران جایگاه ویژه‌ای دارند و باید این موضوع نیز کالبدشکافی و بررسی شود.

2727

 

 

کد N1030240