فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر «تلال مهین»

سیاسی

بین الملل: تلال مهین منطقه جدیدی در حومه جنوبی حلب است که نیروهای ارتش سوریه توانستند در مبارزه با گروه های تروریستی، کنترل آن را به دست بگیرند.

فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر «تلال مهین»بین الملل: تلال مهین منطقه جدیدی در حومه جنوبی حلب است که نیروهای ارتش سوریه توانستند در مبارزه با گروه های تروریستی، کنترل آن را به دست بگیرند.

کد N1029778