حزب ندای ایرانیان:

جهان در کنار ملت ایران برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه بایستد

سیاسی

حزب ندای ایرانیان با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت فجایع داعش از لبنان تا فرانسه تاکید کرد: ما به عنوان جزئی از ملت ایران از همه مردم جهان می‌خواهیم که در مبارزه ما با تروریسم در خاورمیانه بایستند.

به گزارش خبرگزاری مهر حزب ندای ایرانیان طی پیامی با محکومیت اقدامات تروریستی در لبنان و فرانسه تاکید کرد: ریشه کردن کرن تروریسم نیاز به عزمی جدی بین المللی دارد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«در چند روز گذشته ما شاهد تروریسم در فرانسه و کشتار شهروندان غیر نظامی بودیم. حزب ندای ایرانیان ضمن همدردي با قربانيان اين فجايع و محکومیت تروریسم داعش از لبنان تا فرانسه بر این نکته پای می فشارد که اکنون امنیت مفهومی به هم پیوسته در کل جامعه بشری است و ریشه کن کردن آن نیاز به عزمی جدی و صادقانه و واقع بینانه در سطح بین المللی دارد.

ما به عنوان جزئی از ملت ایران از همه مردم جهان می‌خواهیم که در مبارزه ما با افراط گرایی و تروریسم در خاورمیانه در کنار ما بایستند».
 

کد N1029385